Η περίοδος υποβολής της δήλωσης συμμετοχής έχει λήξει.